[Danmie Hiện đại] – [Mục lục] – Dị giới kim sinh

[Danmie Hiện đại] – [Mục lục] – Dị giới kim sinh

c356ac72f7407aeb01409cf978e855a4?EANba0WRKQIUw72MkD6X4TYsfH1Fmj «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Dị giới kim sinh?OH4dxC6pADF7tEZXG9kmjz8encPsU5 «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

– Tác giả: Mộng Chỉ Quân?fDmrFltNKcGjkqgRJQ9hbOT8WX2MeH «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

– Edit: Úc Yến Quân?VQxk0Sv98znXZaY4DdKNIEh1eAsPF7 «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

– Beta: Úc Yến Quân?BAENmkiUD7WK3oMflV6wgCnTIrFHjS «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

– Thể loại: Xuyên việt,stương lai viễn tưởng,sbàn tay vàng,sdị giới,stu chân,skỳ huyễn,sma pháp,strọng sinh,s1×1,scường công x mỹ thụ,sHE.?kfKxwdTOsG4YQJRagyIjoUC8D7XN96 «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

– Tiến trình: bản gốc hoàn,sbản edit vẫn đang lết…?7kxb5iU4lh6jIRfMvt28cpVAwDKyLW «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Văn án?UECpAZuVzJ9XRvMhY2jiLgHwoDnl0W «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Kiếp trước có nhà tựa không có,strong tay chẳng có nổi một thứ gì.tKiếp này không nhà lại như có,scái gì cũng có.?Vi7mYZI5BMXswOTRcfgL2nWHklGUe6 «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Gặp nhau 10 năm trước,slại chờ đợi suốt 10 năm ròng rã.tQua một thập niên mọi thứ biến chuyển,smột cái ôm đã bao quát hết sự nhớ nhung suốt bấy lâu.?STmlrJ1HG78UBocf2abjQVyxpdshk3 «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Tiết tử?Vo2R5zpKcgZwWlF6rULjBkxmi3P7tM «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Mục lục?FSvJb04iTwVcjNZY9kOExpIRUtKdgQ «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Quyển 1:?mFpwYiNbA68yS3gu57TIOvRDt0xWjQ «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6?NnrLxPMSG3pHRZkAyajdwmcF5tDqQI «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11?mdXWnANGjl9LsI3p4ufFRV8YCTzUKP «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15| Chương 16|?KkHSvJgnq4ojNdfb23tOFBPG9I6lLw «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20| Chương 21 |?WNJVgrh0UP4d17xbu2583TsfpXcoDk «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25?ajNkiHQc1WZFVXSgd8JMzD9YPvqfue «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

?6Yl3ZtTQ2MmyabEJA8RSGej5g7vNVf «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

 ?tb1MxsImWLYdpN8haSokv4D92PUnFK «» @ phongkieudabac.com of ?????k@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>