[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Bất thị bất ái nhĩ

BẤT THỊ BẤT ÁI NHĨ
(Không phải không thương em)
C4
?LTRaQZW9O7vGhplgi4DYcw6AeyF1Nt «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

– Tác giả: Lý Vong Phong
– Thể loại: danmei
– Giới thiệu: Hiện đại,Hhắc bang,Hnằm vùng,Hcường x cường,Hngược luyến kinh điển,Hhỗ công,H1×1,HSE/HE
– Nhân vật chính: Tiêu Tiến x Trần Chi Viễn
– Edit: Dạ.
– Beta: Mi Mi,HÚc Yến Quân,HMít.?MYnOLhmzF39biJvBS18Cp0GXfaqePc «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

– Review:?KvICmHLquEZ8ND54caVTwPxpOd79Qj «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

 ?DxMRyrNnkwo56p4SWG09gm2H8fC3iq «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

— VĂN ÁN —
?wABOmCxqUpzYsiRtofQIhgWkX7M3cV «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Mộta ngườiaa cảnhasáta nằmavùng,a mộtangườia lănalộna bênatronga hắcađạo.a Haiangườia vốnaa haiaphea đốia lập,athếa nhưngalạia yêuamếna lẫnanhau.?UuwrcAtH4bjN9QZf2BhGxa51IDXlyS «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Yêua sâuađậma baoanhiêu,a thờiađiểma biếta mìnhabịa phảnabội,aliềnaa bấyanhiêua oánahận.?iAYIcBhMDZV3g6RmSq2W4ej9NL0xGw «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Tiếnanằma vùnga mườialăma năm,akhiếna choatronga ngoàiađềua chẳngaphảiaangười.a Viễnaquena biếtaa theoahắna sáuanăm,a cũngadùnga sáuanăma đểayêua cáia ngườiaa ngayatừa đầuađãaagiảa dốiaấy.?adWn4Mpojf1lhCVR653rzFJcbgsI8G «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Đóa cũngaaadoa hắnathônga quaaviệca thươngatổna ngườiakiaa đểađòia lạiacônga bằngachoa sáuanăma tìnha cảmacủaa mình.a?LjbOG2rVQe0X7zsJxpZgP3EhqDMuiN «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Mộta người,ađếna chếtacũnga phảialừaa gạtađốia phương,amộta mựcanóia rằngakhônga thươngahắn,a chỉaa khônga muốnađểa hắnasốnga trongahốia hận.?KOYIF6RTunVqB2W0freQ918dUjmAx5 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Mộtangười,a choaa tiếcanuốia cũngakhônga kiênaquyếta tróia buộcađốia phươngaa lạiabêna mình,achỉaachoa hắnamộta đờiabìnha yênaa hắnavẫna khátakhao.?1PdALV8TaHU5NtiDv6OzRfkeyI4sMG «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Thươnga hắn,a chưaatừngaađểa bảoavệa bảnathânaađịnha giếtahắn.?IugFnrGvqTh8sO3JUpVXdt6D9QoMYK «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Thươnga hắn,achấpa nhậnatấta cảathốnga khổacùnga lănganhụca hắnađãa tặngacho.?F8SNwk1q4VhzMHgBst6pcDd7jra93T «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Hậna hắn,atậna lựcapháia sátathủa điahủya hoạia hắn.?6joaqGYpQzVLk5l2HvwZNeJ4rBcUuO «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Hậnahắn,a hãmahạia bỏaa làmanhụca hắn…?rvhpBcY64uRn893JdA0VEPDwkXU1f2 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Khôngaphảia khôngathươnga em,achỉa là,aloa sợakhônga thểamanga lạiachoa emahạnha phúc…?ZwOvyfYJK9B16ugz43sjLrUNtqFClh «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

— MỤC LỤC —
?R7nIUDcSKO9YAyp2E8hueZdkFwoHlX «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |?K3upFBHzsUvrPRbkQA0JMjGCdtoyOm «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

— HOÀN —
?QtWJvBbMG17RmylVqgTxj3aOHSI60c «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>