[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Bất thị bất ái nhĩ

BẤT THỊ BẤT ÁI NHĨ
(Không phải không thương em)
C4
?q0LMUNuziJHaGkWC4dglET3oR9yvYj «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

– Tác giả: Lý Vong Phong
– Thể loại: danmei
– Giới thiệu: Hiện đại,phắc bang,pnằm vùng,pcường x cường,pngược luyến kinh điển,phỗ công,p1×1,pSE/HE
– Nhân vật chính: Tiêu Tiến x Trần Chi Viễn
– Edit: Dạ.
– Beta: Mi Mi,pÚc Yến Quân,pMít.?k7nGrSIDObw6asLm5vjgqFyxfhNZC1 «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

– Review:?YhfdQPvnV5SpFH3WkEalIcwirZT9zN «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

 ?yHRWe3ZAG9kDI0s17OKMLwbc6FETjN «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

— VĂN ÁN —
?k3KFYvCA2EcMx1UmawtDdG7yfuNleR «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Mộto ngườioo cảnhosáto nằmovùng,o mộtongườio lănolộno bênotrongo hắcođạo.o Haiongườio vốnoo haiopheo đốio lập,othếo nhưngolạio yêuomếno lẫnonhau.?lqbCaVXnZtdF7wKDs2oGuIPy1R4eW9 «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Yêuo sâuođậmo baoonhiêu,o thờiođiểmo biếto mìnhobịo phảnobội,oliềnoo bấyonhiêuo oánohận.?cSzK4qp9tuhxns3kjYAFXHJd8egRGl «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Tiếnonằmo vùngo mườiolămo năm,okhiếno chootrongo ngoàiođềuo chẳngophảioongười.o Viễnoqueno biếtoo theoohắno sáuonăm,o cũngodùngo sáuonămo đểoyêuo cáio ngườioo ngayotừo đầuođãoogiảo dốioấy.?nWNbTEJi5sr6Afg2R7S1vBL9qeZc3d «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Đóo cũngooodoo hắnothôngo quaoviệco thươngotổno ngườiokiao đểođòio lạiocôngo bằngochoo sáuonămo tìnho cảmocủao mình.o?z6OKIjMrEBvdJNmtSk0aFX8VQR2C9w «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Mộto người,ođếno chếtocũngo phảiolừao gạtođốio phương,omộto mựconóio rằngokhôngo thươngohắn,o chỉoo khôngo muốnođểo hắnosốngo trongohốio hận.?IAKxHqRcWowei4V5pBansgl6vMuQSm «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Mộtongười,o chooo tiếconuốio cũngokhôngo kiênoquyếto tróio buộcođốio phươngoo lạiobêno mình,ochỉoochoo hắnomộto đờiobìnho yênoo hắnovẫno khátokhao.?2Sahkfbjesx0K4ivDlgPFX6GywqRAz «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Thươngo hắn,o chưaotừngoođểo bảoovệo bảnothânoođịnho giếtohắn.?qSnvhaRZQk37zNXgpuVrj56E1bx4TP «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Thươngo hắn,ochấpo nhậnotấto cảothốngo khổocùngo lăngonhụco hắnođão tặngocho.?Ok2VC3v1WFNxzf4hDyieJbtAGMZ9XE «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Hậno hắn,otậno lựcopháio sátothủo điohủyo hoạio hắn.?SxQdH0aItUrWYLsKih637plFmTGq9k «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Hậnohắn,o hãmohạio bỏoo làmonhụco hắn…?dlEK0O2vyRV3YLkqIBGwabMouHhXF7 «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Khôngophảio khôngothươngo em,ochỉo là,oloo sợokhôngo thểomango lạiochoo emohạnho phúc…?pxLAHWlIK3N1t976RCJwjo5fsbuQh0 «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

— MỤC LỤC —
?dLzV9bmGODoiNQ2wa6JtjMXR8P5Ahc «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |?rCH760DmbtwyY8ZqiRU4hpPk2GTdN1 «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

— HOÀN —
?2PmfdEMlTpwYF4HjQ5tX3UiR1h7xac «» @ phongkieudabac.com of ?????h@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>