[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Bất thị bất ái nhĩ

BẤT THỊ BẤT ÁI NHĨ
(Không phải không thương em)
C4
?k5GqVDrWCwhs7BxtY96bcjLMSJXi03 «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

– Tác giả: Lý Vong Phong
– Thể loại: danmei
– Giới thiệu: Hiện đại,1hắc bang,1nằm vùng,1cường x cường,1ngược luyến kinh điển,1hỗ công,11×1,1SE/HE
– Nhân vật chính: Tiêu Tiến x Trần Chi Viễn
– Edit: Dạ.
– Beta: Mi Mi,1Úc Yến Quân,1Mít.?NHtX7PgTfJlrFO6LjRa4WkB9pDVdx8 «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

– Review:?m2OfTi0hgYPHJZ8nbSLsxDyRqElrA7 «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

 ?tuU80O6f1nBMKlyN4AvRj7GspSJoCZ «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

— VĂN ÁN —
?2WraIZGtxcQYL16H75qzEDgC9hjdPT «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Mộto ngườioo cảnhosáto nằmovùng,o mộtongườio lănolộno bênotrongo hắcođạo.o Haiongườio vốnoo haiopheo đốio lập,othếo nhưngolạio yêuomếno lẫnonhau.?8M1tf46DLlBkI0apWOcUePQuvNHjSF «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Yêuo sâuođậmo baoonhiêu,o thờiođiểmo biếto mìnhobịo phảnobội,oliềnoo bấyonhiêuo oánohận.?FNJCY3ut0ygLWdfqR7k6jhcwZSnOTV «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Tiếnonằmo vùngo mườiolămo năm,okhiếno chootrongo ngoàiođềuo chẳngophảioongười.o Viễnoqueno biếtoo theoohắno sáuonăm,o cũngodùngo sáuonămo đểoyêuo cáio ngườioo ngayotừo đầuođãoogiảo dốioấy.?7shxq23iMznZRteA85J4wT9pBU1vQk «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Đóo cũngooodoo hắnothôngo quaoviệco thươngotổno ngườiokiao đểođòio lạiocôngo bằngochoo sáuonămo tìnho cảmocủao mình.o?giRBkDCcLyjdEHs5rAVh4apeQm0qNJ «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Mộto người,ođếno chếtocũngo phảiolừao gạtođốio phương,omộto mựconóio rằngokhôngo thươngohắn,o chỉoo khôngo muốnođểo hắnosốngo trongohốio hận.?DELXam1Vchyd3qO9s82gie4MCtFBpJ «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Mộtongười,o chooo tiếconuốio cũngokhôngo kiênoquyếto tróio buộcođốio phươngoo lạiobêno mình,ochỉoochoo hắnomộto đờiobìnho yênoo hắnovẫno khátokhao.?WM82ptg45SE0dF6OAKoYPGUhsDjkiB «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Thươngo hắn,o chưaotừngoođểo bảoovệo bảnothânoođịnho giếtohắn.?dlG86SQWOp4mrDVeqHiFXKwJCb1joM «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Thươngo hắn,ochấpo nhậnotấto cảothốngo khổocùngo lăngonhụco hắnođão tặngocho.?49fEGR0YKaNQIqvD5z3JwudFVMWcjl «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Hậno hắn,otậno lựcopháio sátothủo điohủyo hoạio hắn.?AKnBDgG6F1OUXaJzLcoVmvqeWTRCwt «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Hậnohắn,o hãmohạio bỏoo làmonhụco hắn…?URHJyGWkVP3KlCr7atQEozwN5Bqven «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Khôngophảio khôngothươngo em,ochỉo là,oloo sợokhôngo thểomango lạiochoo emohạnho phúc…?VmEqcfyeXJCr9xAozWgun2iBP6Y3l8 «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

— MỤC LỤC —
?ixudvC9j0J3OGF4XkSBqMcaYU57lRo «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |?6JkcvSAxuNrGDwTUyaqHmd2pXsj7QC «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

— HOÀN —
?INYorB6uhgWR8S7EaT2mw91cMVtxCj «» @ phongkieudabac.com of ?????7@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>