[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

=VA
— Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm —
?NfFivDSbTnyjV65wkBLaOMuIQW7gYt «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

– Tên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách.
– Tác giả:  Bắc Đường Mặc.
– Thể loại: Danmei.
– Mô tả: Hiện đại, vui vẻ ấm áp ngọt ngào,Ecông sủng thụ,Esinh tử văn,E1×1,EHE.
– Couple: Lăng Triển Dực x Tô Tử Dương.
– Editor: Gia Linh,EDiệp Ly Nan Hoa,EJin Jin,EPhong Mị.
– Beta: Mimi,EÔn Khách Hành.?8Q6NcbDsPhgSm9EeAkupJVUOFIWKXj «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

– Review:?YlC5RIw4ZPjFd26cDhKO9BQJS7vMNT «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

— VĂN ÁN —
?ERBOhbnkWzfUFD4vJ6SQ3V01xcjZCa «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Cậu đi bar tìm vui,Esau một đêm phóng đãng bỗng nhiên phát hiện trong bụng mình xuất hiện một cái bào thai.?asT0oIZSyDOQLVFu4bB7nCRE3c1e5P «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Nghĩ trước nghĩ sau một hồi,Ecậu quyết định tìm ba ba đứa nhỏ bắt anh ta chịu trách nhiệm.?qteFxp89isXVRbYy60nE1NUzgDf7vo «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Thế nhưng thời vận không may,Engười nọ lại kéo cậu đi nạo thai,Ecuối cùng còn đi tong luôn cái mạng nhỏ.?HA2cOfq8lLTuJFy61VjKSWbRiwU3tM «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Khi một lần nữa tỉnh dậy,Ecậu phát hiện chính mình đã ‘trọng sinh’ vào đúng cái đêm đang nằm dưới thân tên đàn ông cặn bã đó.?Lhzg8jdk6epOcJEl5nKXrZ3QyWU74G «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Để tránh vận mệnh lại dẫn mình về con đường bi thương lúc trước,ETô Tử Dương quyết định,Ekiếp này,Ecậu sẽ tự mình sinh thành và dưỡng dục đứa nhỏ đang mang trong bụng!?CRSdGmn1ghb5jLpBPw0tY8WJuyFQK2 «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Chính là,ELăng Triển Dực,Eanh bị bệnh rồi hay sao!?BpbjTWrq4AmRPvgzX7LHZKOQhkFNnc «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Đừng đến làm phiền ông đây nữa!?8HySa7EwsU3MqYNQ0B61XrODxdczoZ «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Ông đây với anh bất quá chỉ là một đêm nam nam hoan ái,Ecả hai đều vui vẻ sung sướng thế là đủ rồi!?9WlIYV24RH6gpiGvyxOdTZ3MaPwEAz «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm!?YmeEpnUjlH0hIL512v9FgAtoGxRJ6O «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Thật sự không cần anh chịu trách nhiệm đâu!Y!Y!?7ieDPzbmcHKon13kELNu9XUtOJyw2s «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

— MỤC LỤC —
?gdumJ4MvBPtAnl56f2DeLjyOYSqHs7 «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15?H2L41vxZ8w0YeJkOSATFjMUGEndXch «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

|  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
?MCu0pmoiV62r3Q1xRfv8PzkYB7lgKJ «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

|  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  | 66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77   |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |   99  |  100  |
?0FNZGrJsiHz8tfAuXBcReDhypSWT9O «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

|  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
?OeYKSZm4qNvAtgU0Tc1F3pV78GDlEJ «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

|  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  | 201  |  202  |  203  |  204  |  205  |
?L3tv7ziFPHnAhowVe02N4dKc1qbaUZ «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

— Toàn văn hoàn —
?LSKeXQ681mCI2YqBJWg09dPEnRZzfo «» @ phongkieudabac.com of ?????G@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>