[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

=VA
— Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm —
?cJldG3LPQ1hmEUi4y9aW8AxfoZVC2e «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

– Tên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách.
– Tác giả:  Bắc Đường Mặc.
– Thể loại: Danmei.
– Mô tả: Hiện đại, vui vẻ ấm áp ngọt ngào,xcông sủng thụ,xsinh tử văn,x1×1,xHE.
– Couple: Lăng Triển Dực x Tô Tử Dương.
– Editor: Gia Linh,xDiệp Ly Nan Hoa,xJin Jin,xPhong Mị.
– Beta: Mimi,xÔn Khách Hành.?xX8HLm6aOZArsCFTiwj2kWeyhJgo1l «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

– Review:?Jymc8nUSHI5dftgWQ3zMClKo0TkiEB «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

— VĂN ÁN —
?VDxKIrQ3chbC4fi9G6NoLdFBZTEq2M «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Cậu đi bar tìm vui,xsau một đêm phóng đãng bỗng nhiên phát hiện trong bụng mình xuất hiện một cái bào thai.?KWNaXmyJ8VuED0fwoi7lqd1zn3FhMG «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Nghĩ trước nghĩ sau một hồi,xcậu quyết định tìm ba ba đứa nhỏ bắt anh ta chịu trách nhiệm.?CvGLim53hgPnpxflIrOBdyjJWD6Ze7 «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Thế nhưng thời vận không may,xngười nọ lại kéo cậu đi nạo thai,xcuối cùng còn đi tong luôn cái mạng nhỏ.?XBnQgTLSN9hq6ctEUsrG8MpyZVfDo5 «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Khi một lần nữa tỉnh dậy,xcậu phát hiện chính mình đã ‘trọng sinh’ vào đúng cái đêm đang nằm dưới thân tên đàn ông cặn bã đó.?KI6hTE129p73nRqxDjS0PtlwMZfeAW «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Để tránh vận mệnh lại dẫn mình về con đường bi thương lúc trước,xTô Tử Dương quyết định,xkiếp này,xcậu sẽ tự mình sinh thành và dưỡng dục đứa nhỏ đang mang trong bụng!?9oPK2lGuqdhfSTDze5k1cy6itBQwVj «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Chính là,xLăng Triển Dực,xanh bị bệnh rồi hay sao!?2S1ywFcI697txfenW8b3TOMZLVQRzC «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Đừng đến làm phiền ông đây nữa!?V7CEigDxkhNfFWcR403K9AYZnpPvMJ «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Ông đây với anh bất quá chỉ là một đêm nam nam hoan ái,xcả hai đều vui vẻ sung sướng thế là đủ rồi!?NKSQJXgrhMwLWeT4j0ikulamExqIzs «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm!?76VB3PFenTEwt1MD52lAouSxkqfIiZ «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Thật sự không cần anh chịu trách nhiệm đâu!D!D!?JuKRUxNSDhtF9a06biC2PWwI17efvl «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

— MỤC LỤC —
?LGPQ0NJY8XZp5H742RgMlxKrSuIvfC «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15?L3mXjKuQVkTiW2Zr8pJGY5IROMoEgb «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

|  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
?L4wh1dSEimDV2UWI3O96unHGPRYTAK «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

|  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  | 66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77   |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |   99  |  100  |
?xnWmjkQCdruBDyt5Lwlq6FGpJ7HgvE «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

|  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
?mif8EwHsjKX2F6ASoaVMhCeD3rOdtG «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

|  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  | 201  |  202  |  203  |  204  |  205  |
?nF7Nt3WDaRofgk8sSQiYPvMbzKjpm2 «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

— Toàn văn hoàn —
?gX4tAWpHwmsbjaG6FNuDQM51rfvKe8 «» @ phongkieudabac.com of ?????i@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>