[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

=VA
— Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm —

– Tên gốc: Lão tử bất yếu nhĩ phụ trách.
– Tác giả:  Bắc Đường Mặc.
– Thể loại: Danmei.
– Mô tả: Hiện đại, vui vẻ ấm áp ngọt ngào, công sủng thụ, sinh tử văn, 1×1, HE.
– Couple: Lăng Triển Dực x Tô Tử Dương.
– Editor: Gia Linh, Diệp Ly Nan Hoa, Jin Jin, Phong Mị.
– Beta: Mimi, Ôn Khách Hành.

– Review:

— VĂN ÁN —

Cậu đi bar tìm vui, sau một đêm phóng đãng bỗng nhiên phát hiện trong bụng mình xuất hiện một cái bào thai.

Nghĩ trước nghĩ sau một hồi, cậu quyết định tìm ba ba đứa nhỏ bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Thế nhưng thời vận không may, người nọ lại kéo cậu đi nạo thai, cuối cùng còn đi tong luôn cái mạng nhỏ.

Khi một lần nữa tỉnh dậy, cậu phát hiện chính mình đã ‘trọng sinh’ vào đúng cái đêm đang nằm dưới thân tên đàn ông cặn bã đó.

Để tránh vận mệnh lại dẫn mình về con đường bi thương lúc trước, Tô Tử Dương quyết định, kiếp này, cậu sẽ tự mình sinh thành và dưỡng dục đứa nhỏ đang mang trong bụng!

Chính là, Lăng Triển Dực, anh bị bệnh rồi hay sao!

Đừng đến làm phiền ông đây nữa!

Ông đây với anh bất quá chỉ là một đêm nam nam hoan ái, cả hai đều vui vẻ sung sướng thế là đủ rồi!

Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm!

Thật sự không cần anh chịu trách nhiệm đâu! ! !

— MỤC LỤC —

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

|  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |

|  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  | 66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77   |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |   99  |  100  |

|  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |

|  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  | 201  |  202  |  203  |  204  |  205  |

— Toàn văn hoàn —

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *