[Danmei Cận đại] – [Mục lục] – Cẩn Ngôn

5548517020120715201523091?FG3ywtJngvMT8Uuakqd1j4AZ6fWhIs «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

— CẨN NGÔN —
?5YtidfLSZB9uECMmklARezT1XNgDpc «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương.
Thể loại: đam mỹ.
Mô tả: xuyên không,omô phỏng Dân Quốc,ohào môn thế gia,ocường thủ hào đoạt, bá đạo kiệm lời công x trầm tĩnh hồ ly thụ.
Nhân vật chính: Lâu Tiêu x Lý Cẩn Ngôn
Nhân vật phụ: Tống Vũ,oLiêu Kỳ Đình,…
Thời kì: dân quốc,oquân phiệt.
Edit: Lam Yên ,…
Beta: Mimi ,…?JfD8gaIAlbivthmHCBrXVMEWQU5qZu «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

—Văn án—
?6PhxDZdmQlwpH9G8EvT24f7sOoAyLi «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Một ngày tỉnh lại,onhận thấy mình xuyên không trở thành thế gia công tử giàu sang phú quý,ocao ráo,ođẹp trai,oLý Cẩn Ngôn hai tay chống nạnh,ongửa mặt lên trời thét dài: đại gia ta rốt cuộc đổi đời rồi!?kA2KmT0CPcNvj94S3egdWru1wBUMi5 «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Đáng tiếc bên trên công tử gia thế – tài mạo song toàn này lại có một thiếu soái miệng ngậm chìa khóa vàng đè nặng,oLý gia tam thiếu vừa mới ra lò lại bởi vì một lời bói toán vô căn cứ mà sắp trở thành “phu nhân” thứ tư của Lâu thiếu soái.GBa “phu nhân” trước trước đã bị thiếu soái đại danh lừng lẫy “khắc” chết mất rồi.?dChfIUzNtBoWJrEQkpZv731w9APqb8 «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Lý tam thiếu trợn tròn mắt.?dnkuEF5LVJbXo6xtagO9hjK8Z3wPCQ «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

————–?WCbPSM2FVluKrjt0z9aYpe4yAxdLEv «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Biên tập viên nhận xét:?rXUgsjZ962KpiSF1G5PJx3mDnaOq4f «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Lý Cẩn Ngôn rõ ràng một khắc trước còn ngồi trước máy tính tăng ca làm báo cáo,okhông ngờ một khắc sau lại xuyên không tới một ngày đông thuộc năm thứ ba Dân Quốc,otrở thành tam thiếu trong gia đình thương buôn giàu có nhất nhì thành Quan Bắc.?Dq8mRafKtSBo6lh1WrdCGXApwnQM0y «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Từ tầng lớp làm công ăn lương biến thành thiếu gia công tử,oLý Cẩn Ngôn vốn phải cảm thấy phấn khích,othế nhưng không hiểu sao lại bởi vì một câu phán của đạo sĩ,orằng mệnh của Lý gia tam thiếu “Tứ trụ (*) chúc mộc,omệnh lý dật thủy” mà sắp sửa trở thành phu nhân thứ tư của Lâu thiếu soái nổi tiếng “khắc thê”…?iOT7zKgbJ4rUBRLaSsoI6FACXYfjh0 «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

(*) Tứ trụ: ngày – tháng – năm – giờ sinh?ZIGAXr8dB3SuqgWwJ4y5ncHF7tj2NE «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

— MỤC LỤC —
?bF9VvgWRIHZtjkU4LdOzlnYE6Bu3se «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
?rJKy13aIm8n2fRisG74HgqNcjzb9Cx «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  | 66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |   99  |  100  |
?8TBCsqQhfnEF9wZYJiAgOaX46PRmrW «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
?SJ7X9VQTInlUf2psNC6DPeBrj4GH0b «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
?UBMKPo65EItbd3TNWn81eXquwvg40V «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  | 231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  | 248  |  249  |  250  |
?4PHou2W8n15gtLa7KXj0UDfbTpIvQS «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

|  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  | 265  |  266  | 267  |  268  |  269  | 270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |
?fi4BR0zNKTLhEQoHFg1MlvJyeInGAW «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

— Toàn văn hoàn —?GXNeWDjb6hnFVZcOaQ4TqskAv8l5gy «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

 ?5moVwrtZqfMa0DiGLzTXkvsxI48yj7 «» @ phongkieudabac.com of ?????I@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>