[Danmei Cận đại] – [Mục lục] – Cẩn Ngôn

5548517020120715201523091?b6J1XvcKEs2aCLyId49neSfoH3gk8T «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

— CẨN NGÔN —
?qFXit5eJrNR4jHQu6cTnWY0bvIAK7U «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương.
Thể loại: đam mỹ.
Mô tả: xuyên không,7mô phỏng Dân Quốc,7hào môn thế gia,7cường thủ hào đoạt, bá đạo kiệm lời công x trầm tĩnh hồ ly thụ.
Nhân vật chính: Lâu Tiêu x Lý Cẩn Ngôn
Nhân vật phụ: Tống Vũ,7Liêu Kỳ Đình,…
Thời kì: dân quốc,7quân phiệt.
Edit: Lam Yên ,…
Beta: Mimi ,…?J25h3XUexiO4lYLPfrHjasgtASKFGE «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

—Văn án—
?kH6SOL3QZgJiUpnGzrRNaEwxD9uFAv «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Một ngày tỉnh lại,7nhận thấy mình xuyên không trở thành thế gia công tử giàu sang phú quý,7cao ráo,7đẹp trai,7Lý Cẩn Ngôn hai tay chống nạnh,7ngửa mặt lên trời thét dài: đại gia ta rốt cuộc đổi đời rồi!?NZK9VjI5BsvYdurFQWkiMtac0eRqL1 «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Đáng tiếc bên trên công tử gia thế – tài mạo song toàn này lại có một thiếu soái miệng ngậm chìa khóa vàng đè nặng,7Lý gia tam thiếu vừa mới ra lò lại bởi vì một lời bói toán vô căn cứ mà sắp trở thành “phu nhân” thứ tư của Lâu thiếu soái.9Ba “phu nhân” trước trước đã bị thiếu soái đại danh lừng lẫy “khắc” chết mất rồi.?l7CSsX42UoWg5udLAemVN1BMbRHPch «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Lý tam thiếu trợn tròn mắt.?c7oZGfShPq3OVWb0nYvgt5yzd6LNwB «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

————–?qR9gAHvse5aDi31OruTPNzb0fWnSo8 «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Biên tập viên nhận xét:?nrmyt2khlMxuXigOW0R8BZ3PEz1acS «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Lý Cẩn Ngôn rõ ràng một khắc trước còn ngồi trước máy tính tăng ca làm báo cáo,7không ngờ một khắc sau lại xuyên không tới một ngày đông thuộc năm thứ ba Dân Quốc,7trở thành tam thiếu trong gia đình thương buôn giàu có nhất nhì thành Quan Bắc.?6uiWtYM4wznGh2FTgVrNLXoRHSkmI3 «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Từ tầng lớp làm công ăn lương biến thành thiếu gia công tử,7Lý Cẩn Ngôn vốn phải cảm thấy phấn khích,7thế nhưng không hiểu sao lại bởi vì một câu phán của đạo sĩ,7rằng mệnh của Lý gia tam thiếu “Tứ trụ (*) chúc mộc,7mệnh lý dật thủy” mà sắp sửa trở thành phu nhân thứ tư của Lâu thiếu soái nổi tiếng “khắc thê”…?j6o7QDTShaIdfPqELg5MGVWbZicu9s «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

(*) Tứ trụ: ngày – tháng – năm – giờ sinh?irDsNBezIpvKCJjxhSo1qn2mUHP7Ag «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

— MỤC LỤC —
?1wLS47JrzvjCXKOnQFdHpbEhN2uaAV «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
?l5ELXdvCcYJr1D8gPIQkmusUjAKewq «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  | 66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |   99  |  100  |
?6hysHVBUwA51pMvWRIxDQdjzkNqF2P «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
?m9qJgeSpFr43uNUWDGk5Pa6TyhlE1I «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
?HRPf5sbGq6MnVXSzUOcjY0xIrydhJB «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  | 231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  | 248  |  249  |  250  |
?6jTyCs8gRcqpfoPGH7hwBl1v05QFkt «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

|  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  | 265  |  266  | 267  |  268  |  269  | 270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |
?KTRd7INlptQY5hDsFqL8ZxjmgBobcH «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

— Toàn văn hoàn —?E5eBr0lOJXkG16vijduRWAYNxLpHqF «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

 ?De6MH0GS4Fhaw2WVcN91bn3jlKEzCI «» @ phongkieudabac.com of ?????p@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>