[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Thiên vương II (Hoàn)

582045899f7a9478THIÊN VƯƠNG II
?FtxDcLdyYn25BO0zfeRsi7whIb6ZgV «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

– Tác giả: Tô Du Bính
– Thể loại: đam mỹ
– Miêu tả: hiện đại,qviễn tưởng,qnhẹ nhàng vui vẻ,qtình yêu thuần khiết,q1×1,qcường công x cường thụ,qThiên vương hệ liệt – bộ thứ 2
– Nhân vật chính: Anh Hạo Hanh x Tư Đồ Sênh
– Tình trạng bản gốc: Hoàn
– Editor: Ôn Khách Hành,qMimi,qJin Jin,qVi Vũ
– Beta: Mimi,qMít?Q8SAU2cg5GbfP07dZBvCqlteNEzOhT «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

– Review: ?ehdUJjn09rPS56zZ1fxGAN7mC4aKQB «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

— VĂN ÁN —
?JmatiSrnPwduqeF6fV7Qz9vcCOD5oM «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Tư Đồ Sênh: Tôi cầu tài như kẻ khát khô cầu nước uống
Anh Hạo Hanh: Gia tài của tôi bạc triệu nha
Tư Đồ Sênh: Tôi chỉ cần tiền,qkhông cần người
Anh Hạo Hanh: Tôi cần người,qkhông ngại mất thể diện đâu?Nn6spCohKTLmglZ9PF8yO47IetDqw3 «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

— MỤC LỤC —
?hFzDr3UHc6Zv8GYuliXaNm1IfwQdyg «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 1: Thiên vương ở  địa cầu
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
?elzCaI07rjhRDiYBJ15GLSuFKyUZHq «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 2: Không phải oan gia không tụ họp
|  6  |  7  |  8  |  9  |
?SZEJthy5sMHipc7gA8awKbLjFuUlv4 «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 3: Lại biến thành vũ hội hóa trang
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
?eCxpLwlgXHWj6Dh0uUyRbK7tVA1ZNq «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 4: Bầu bạn bên nhau cả đời đi
|  15  |  16  |  17  |  18  |
?JiGma0E7xOvwV6Z9gTF4LjnUPQohA3 «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 5: Sắm vai phản diện không đúng cách
|  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |
?qa8nWBdsgtrc3S5CxAHIERwJo7T1zp «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 6: Anh hai đáng ghét nhất
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |
?zMiHgrBnYI0eE1jxsJAu3m6pP58XQa «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 7: Baba quá đau lòng
|  29  |  30  |  31  |  32  |
?U6jwKWYqR20nEx5Lg7cihV8bsJDaAI «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 8: Kế hoạch giải cứu con tin bị bắt cóc
|  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |
?Aj3pqBMwnf0HVgLaDyRWeY5ZKGXNri «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 9: Con là người bạn tốt nhất của nó
|  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |
?1CiVNdWkf7RPBTH28b9Eungojl3pSa «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 10: Nhiệm vụ đếm ngược thời gian
|  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |
?EiYzb3Z6rVMKDvLX1N5lhCaSkG2uys «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Phần 11: Đại kết cục – tất cả chấm dứt
|  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |
?3abAu2B65zmNI1qQ7W0LpeJVgYc4D8 «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

— TOÀN VĂN HOÀN —
?Zpk3O6KTJRD2mE59iq8ehxHlGIftCY «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

 ?klHFDtfsNgVw8ev9yzxbRYjc5E6XLC «» @ phongkieudabac.com of ?????T@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>