[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Thiên vương II (Hoàn)

582045899f7a9478THIÊN VƯƠNG II
?dVLD02TEqUJFcvAyQ3gKr6Ij9z5mnp «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Tác giả: Tô Du Bính
– Thể loại: đam mỹ
– Miêu tả: hiện đại,4viễn tưởng,4nhẹ nhàng vui vẻ,4tình yêu thuần khiết,41×1,4cường công x cường thụ,4Thiên vương hệ liệt – bộ thứ 2
– Nhân vật chính: Anh Hạo Hanh x Tư Đồ Sênh
– Tình trạng bản gốc: Hoàn
– Editor: Ôn Khách Hành,4Mimi,4Jin Jin,4Vi Vũ
– Beta: Mimi,4Mít?1zr39ukUt7cPvBIqSTDixpZGbEoYCn «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

– Review: ?dplEjQm2rYnGKvx7UwMATqP0B51zIH «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

— VĂN ÁN —
?ywhSjdPkWo4rQbx6a3G0KlUCtXnBLv «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Tư Đồ Sênh: Tôi cầu tài như kẻ khát khô cầu nước uống
Anh Hạo Hanh: Gia tài của tôi bạc triệu nha
Tư Đồ Sênh: Tôi chỉ cần tiền,4không cần người
Anh Hạo Hanh: Tôi cần người,4không ngại mất thể diện đâu?TlKqxmvcHtBNJGeoRWUjYaysOPEi3D «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

— MỤC LỤC —
?Vsa4zwdhnm5foWG7KDYAS8FMiClUH9 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 1: Thiên vương ở  địa cầu
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
?9IzdECuOeNciYbwl0pBRxm3fkvnH1T «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 2: Không phải oan gia không tụ họp
|  6  |  7  |  8  |  9  |
?g048fMehOZHRd7UmbpkwaXLtCDzcGo «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 3: Lại biến thành vũ hội hóa trang
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
?FMRzoeWBshL8C4tSmp1XYjg2wA7nc9 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 4: Bầu bạn bên nhau cả đời đi
|  15  |  16  |  17  |  18  |
?es80Yl3nZMbSxztqVXvrQUHmj6yWJP «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 5: Sắm vai phản diện không đúng cách
|  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |
?IdM7Pc5hsykS23ZnW9HBvrJ6TUVeR4 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 6: Anh hai đáng ghét nhất
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |
?p4t3HuyLinYBeADVSxbgv7CPI1Qsr0 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 7: Baba quá đau lòng
|  29  |  30  |  31  |  32  |
?4lpjJ5tHgmeKAaFI87dkO9ShnGwQZP «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 8: Kế hoạch giải cứu con tin bị bắt cóc
|  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |
?pJwHO2E0SkdM6Rh3nBxusWZLecP548 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 9: Con là người bạn tốt nhất của nó
|  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |
?Kp76cCYNkRvDq2usZTJzLhyS9bmUQw «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 10: Nhiệm vụ đếm ngược thời gian
|  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |
?Xoa3zKnbrPCeUmx0cBvSuMRAfDWTw2 «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Phần 11: Đại kết cục – tất cả chấm dứt
|  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |
?9StuxVwmhobNBHMsCLeTnW1Y5fyJzg «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

— TOÀN VĂN HOÀN —
?JXlatojiTILcCEvOzAYpemu3Vw5hGf «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

 ?OYMZfpg2EbIFBTRz1v6a4APsWxdD7e «» @ phongkieudabac.com of ?????j@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>