[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Thiên vương II (Hoàn)

582045899f7a9478THIÊN VƯƠNG II
?92DFZ3vGluOIoWJMUpz6hExeiNSwrb «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

– Tác giả: Tô Du Bính
– Thể loại: đam mỹ
– Miêu tả: hiện đại,Eviễn tưởng,Enhẹ nhàng vui vẻ,Etình yêu thuần khiết,E1×1,Ecường công x cường thụ,EThiên vương hệ liệt – bộ thứ 2
– Nhân vật chính: Anh Hạo Hanh x Tư Đồ Sênh
– Tình trạng bản gốc: Hoàn
– Editor: Ôn Khách Hành,EMimi,EJin Jin,EVi Vũ
– Beta: Mimi,EMít?wbmnL2pkxYB4VJu71Q5iyKDhlAjENI «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

– Review: ?FDJMwE0Ofx1oKnWyr7Y3g2TZR5cmzb «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

— VĂN ÁN —
?s6GdMeXUyp8IKchxfwDvmY74L0ObTW «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Tư Đồ Sênh: Tôi cầu tài như kẻ khát khô cầu nước uống
Anh Hạo Hanh: Gia tài của tôi bạc triệu nha
Tư Đồ Sênh: Tôi chỉ cần tiền,Ekhông cần người
Anh Hạo Hanh: Tôi cần người,Ekhông ngại mất thể diện đâu?YsEXMFhI07TavLAiKPkGdyQDe9jRo5 «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

— MỤC LỤC —
?o5gyRUklZLnOND6XrweG2K8SbacWHd «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 1: Thiên vương ở  địa cầu
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
?D4nugvE57LQxzmr6khJfyc9OYq3ptI «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 2: Không phải oan gia không tụ họp
|  6  |  7  |  8  |  9  |
?9UwYKBgFLSVZ6xCOn4f5vhAqGITk8o «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 3: Lại biến thành vũ hội hóa trang
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
?4hFuxpXMHLjGZYI7seqwfOlSVD1n65 «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 4: Bầu bạn bên nhau cả đời đi
|  15  |  16  |  17  |  18  |
?gfap1iz2BN0o7r9L4ZuVGMjlRPT8Kq «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 5: Sắm vai phản diện không đúng cách
|  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |
?x29Cm31rpRjM7OBk5lvKXVeb6ocTEh «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 6: Anh hai đáng ghét nhất
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |
?zxydtj1UuKF6shHoJRw4IWgQcV0eON «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 7: Baba quá đau lòng
|  29  |  30  |  31  |  32  |
?fGp6k5T9xi0PNVUvtSmbZE2yMasBhu «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 8: Kế hoạch giải cứu con tin bị bắt cóc
|  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |
?qnO1rh6SHKJiwGFol7f2ZWyDk8cRXE «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 9: Con là người bạn tốt nhất của nó
|  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |
?nd1aPJZ4rEGvLqux3CpzkcXHW72fQm «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 10: Nhiệm vụ đếm ngược thời gian
|  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |
?zkvmJ5E3xt1Beqrig47DFIZMu6N8lX «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Phần 11: Đại kết cục – tất cả chấm dứt
|  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |
?MNWpH6uGdzeo14xjPUEV5QBhtASqF8 «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

— TOÀN VĂN HOÀN —
?oL75Osjw4Nxnk6qUvy2glDMudzBam1 «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

 ?GCIdk4YDXqsMNlnv7bQtxpOHALKFZ3 «» @ phongkieudabac.com of ?????n@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>