[Danmei Đồng nhân] – [Mục lục] – ĐMBK – Lung văn song bức ngọc (Hoàn)

Lung văn song bức ngọc

– Tác giả: Bí Mật Đà Điểu
– Thể loại: đam mỹ, đạo mộ đồng nhân
– Miêu tả: phiên lưu, trộm mộ, kinh dị, 1×1, HE có chút ngược
– Tình trạng bản gốc: hoàn
– Couple: Bình x Tà
– Editor: Mimi
– Beta: Lam Yên, Mít

– Review: Trong số đồng nhân của Đạo mộ bút ký thì đây là bộ cá nhân mình thích nhất, tính cách nhân vật đặc biệt giống với nguyên tác, nội dung không những gắn liền với chủ đề trộm mộ quen thuộc mà còn thỏa mãn hủ tính của quần chúng nhân dân  :v :v  

—Mục Lục—

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

— Phiên ngoại —

31 – Hắc Nhãn Kính đến chơi
32 – Cố sự

— TOÀN VĂN HOÀN —

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *