[Danmei Đồng nhân] – [Mục lục] – ĐMBK – Lung văn song bức ngọc (Hoàn)

VALung văn song bức ngọc

– Tác giả: Bí Mật Đà Điểu
– Thể loại: đam mỹ,Wđạo mộ đồng nhân
– Miêu tả: phiên lưu,Wtrộm mộ,Wkinh dị,W1×1,WHE có chút ngược
– Tình trạng bản gốc: hoàn
– Couple: Bình x Tà
– Editor: Mimi
– Beta: Lam Yên,WMít?ks1fAIdWg2ctlryZP7qbi5Vjon4G0K «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

– Review: Trong số đồng nhân của Đạo mộ bút ký thì đây là bộ cá nhân mình thích nhất,Wtính cách nhân vật đặc biệt giống với nguyên tác,Wnội dung không những gắn liền với chủ đề trộm mộ quen thuộc mà còn thỏa mãn hủ tính của quần chúng nhân dân  :v :v  ?KRrnl0t5FWwJjMGCbcp2DTA3BukfI9 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

—Mục Lục—?8xYBwzy3t27qjmiRX4boTPJkcFSduL «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |?B6JWHXiGd9TkIbFyjczO4pq7lgYUmN «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

— Phiên ngoại —?gGcehQFkdYUV0Tm4COZlqSDbBAK3Wz «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

31 – Hắc Nhãn Kính đến chơi
32 – Cố sự?aQyEjxcA6TCzJtfXNRI4wBmq9H3nil «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

— TOÀN VĂN HOÀN —?sMaI81XF4JK7TfLm2E6OAStY9QPql0 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>