[Danmei Cổ trang] – [Mục lục] – Trọng minh kế diễm chiếu lưu niên

Trọng minh kế diễm chiếu lưu niên
(Hào quang chiếu rọi tháng năm dài)

– Tác giả: Tô Du Bính

– Thể loại: đam mỹ .

– Miêu tả: gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tiên hiệp tu chân, ngược luyến tình thâm, HE.

– Tình trạng bản gốc: hoàn

– Couple: Cận Trọng Diễm x Lưu Niệm

– Editor: Ôn Khách Hành, Mimi, Nhàn Vân Quá Hải, Kyn

– Beta: Jing, Lam Yên

– Review:

—Văn án—

Lưu Niệm đã từng cho rằng, cái gì của người nọ đều là của y, mà cái gì của y cũng là của người nọ, hai người tuy hai mà một.

Về sau mới biết được, dù là huynh đệ ruột thịt cũng còn phải tính toán rõ ràng. Lần nữa đối mặt, của hắn chính là của hắn, mà của ta chính là của ta, rành mạch rõ ràng.

Cận Trọng Diễm ra mặt: đừng giỡn, hạ chén xuống ăn đi (?!)

—MỤC  LỤC—

Tiết tử

Chốn đoạn hồn – Khi tỉnh mộng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Lỡ tiền duyên – Thành người dưng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Tâm hóa tro – Tro bùng cháy
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Hết nghi hoặc – Ngập niềm vui
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Nợ nần ghi – Thanh toán hết
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Hèn hay hối – Chọn một thôi
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

Hai cung đối đầu – Ngư ông đắc lợi
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Sương mù bao phủ – Thân ảnh rõ ràng
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Thập nhị môn – Hai lăm ốc
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Lục viện tan – Tam cung hợp
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Con đường tu tiên – Cảnh giới tối mật
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Đại nghiệp ngàn năm – Một sớm thành
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

 

Phiên ngoại

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *