[Danmei Cổ trang] – [Miêu Thử đồng nhân] – [Mục lục] – Khai phong miêu kí

Khai phong miêu ký

Tác giả: Diễm Vũ
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, miêu thử đồng nhân, ngọt văn, H
Couple: Miêu – thử
Tình trạng: Đang cố lấp hố ( Từ quyển 3 tới quyển 7)
Edit: Sword
Beta:
Công trình này nhà Leechan đang làm dở thì bị ngưng cấp vốn, thế nên Sword đành bê nguyên cái hố nhà cô ý về để làm tiếp. Bị bấn Miêu – Thử nên ta tiếp tục nhảy hố. Nhưng vì truyện ngắn nên cũng coi như không sợ lắm. He he. Tiểu Miêu – Tiểu Thử, ta nhào tới đây…

—Mục lục—

Chương: 1 + 2
Chương 3: Thượng – Hạ
Chương 4: Thượng – Hạ – PN
Chương 5: Thượng – Hạ
Chương 6: Thượng – Hạ
Chương 7: Thượng – Hạ

Comments

comments

2 thoughts on “[Danmei Cổ trang] – [Miêu Thử đồng nhân] – [Mục lục] – Khai phong miêu kí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *