[Danmei cổ trang] – [Mục lục] – Thệ tử tương tùy (Hoàn)


Thệ tử tương tùy
(Thề sống chết có nhau)

-Tác giả: Ssy124
-Thể loại: xuyên không,qcổ trang,qcung đình,qgiang hồ,qmỹ cường công,qcường thụ,qngọt ngào,qấm áp,qH văn,qHE.
-Độ dài: 81 chương.
-Edit: Sword,qMimi,qÚc Yến Quân.
-Beta: Lam Yên,qMít?hJGqI5FtmHb9ezL2UZaDC0WkxElTBR «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

—Văn án—

Qủy dị xuyên không tới một thế giới kì lạ,qlại có thêm một hộ vệ tận tâm.?dJQgeCmkx896BDo2TlMYvcsbnpOXAI «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

Hơn thế,qkhông chỉ tính cách mà cả tướng mạo của người này đều hợp khẩu vị của hắn,qnếu cứ thế buông tha thì thật đáng tiếc…?myaKrA6O89VIpucCjNxQvoUSne4Jft «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

Cứ thế,qchuyện xưa về chủ tử xấu xa đem trung khuyển hậu vệ đẩy ngã rồi ăn,qăn rồi lại ăn bắt đầu…?JL3gsVD9iGmpkudtOMPwU6QRZbYlBz «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

Sword lảm nhảm: Đơn giản là chuyện xưa về một tên chủ tử có bộ dáng dụ thụ, người gặp người mê,qphấn điêu ngọc mài và một anh hộ vệ anh tuấn,qngọc thụ lâm phong.wTruyện này có H,qthụ sủng công nên bạn nào không thích thì hem nhảy vào nhớ.w^^?axtcOlW5noGe2jBE4hAXysCFNw8S0z «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

1- Tử trung hậu vệ?ZdyVBTGzQoJ53ju4Pg1Ev2ekhS8FqK «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

2 – ẢnhTứ?WpaRAeHUXD3O6ycx5SBT8Phl9tVkKn «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

3 – Chủ tử,qđi mau!?hTk4MZiVj6yJ7SFBbRfgrWNK9zxcsq «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

4 – Việt Tùy?XZCc8ma1Mfq0Rlsub5dLehJtBKUjok «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

5 – Phong hoa tuyệt đại?QtkfWxA5u4lJO7EZB1aVNcmny83deX «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

6 – Đêm dài?s2Lyl7YJMXjhEOZvNcH5iC0fqUp6KT «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

7 – Ngả bài?Bf1Kgmqk0d8C43pvUIHVDxiLGuXTZF «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

8 – Tứ đại đường chủ?tGJHeQNU2lZAafkr7g3hPOuRVcbEKv «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

9 – Thương Nguyệt Lâu?sfVCWNxhA41ypBmdvSDkt2laXGRe3P «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

10 – Tình ý đậm sâu?WbyZhmDk1085SRrLfuF2X3KwoI6liY «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

11 – Tùy tâm sở dục?EJGLIPysVj2FazdiTRCn19hUQOblM5 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

12 – Phóng ngựa tầm hoan?2FhaCKxEAWzTUoHeDyIPQSmiRB7fJ1 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

13 – Hỏa đường chủ?jCUqgpQeBENcV9FiS4XdyvMTasloIm «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

14 – Rình coi giường sự?cjvFpXKra2k1l8RMsE3LYutOBAiTWG «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

15 – Yêu chết cảm giác khi dễn ngươi?h02UpzcuFxklsV3iN7yAIHjeXmgB9o «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

16 – Địch nhân ám cọc?6WKVm1hNxPURvX8LtY4eOwTCdHM2Dn «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

17 – Đêm sát nhân tràn đầy sắc dục?MiAufx9G6cm3sdOzrZBEXnhCwYeJqg «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

18 – Vô Ương công tử?iUr5x0JlKT7oIekt4AvubXfMczq1WN «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

19 – Thiên Thần cung?jcS8CKDxabTEUy093Zevr6zt4XHYgV «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

20 – Lần đầu lên kinh?abnPuvJXgW5rydkGqxcp4DYzRiK9O1 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

21 – Nam nhân và nam nhân ?K7rZO2elgpENLxzIsfHTFAtRja9GoQ «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

22 – Hắn chỉ có một chủ tử?eCk2GodjmXb1K9gJLw63MUAf8qRs7Z «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

23 – Trước khi dông bão?VYEj1tu8lZybFq0MdoCcfi3pIeQvGA «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

24 – Hoa Qua sơn – Thủy Liêm động?qfQDZnv0Hyu61MCB4EhWRgdX53So7L «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

25 – Sơ nhất của Thiên Thần cung?zUBmDb7uOLT6wRYPj015vMg498WfAs «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

26 – Hài tử cướp kẹo đường?nFPHY4MrysKXWl8V50cALtgUTe96hD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

27 – Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ?kiXdZlPYmtL2spxFOJjrMb1INz4fyw «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

28 – Thiên thần cung cung chủ thâm tàng bất lộ?p7jc6yBQhEPa4on8xJmf1MYZC0AsIR «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

 29 – Mầm mống nghi hoặc âm thầm sinh sôi?ulHaUz0vjo5EDTy7sqQJKWnO2Z64BS «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

30 – Biến giả thành thật?2XRHdoLws1IMavieSuyfANzC0KT8B3 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

31 – Hợp tác?Ljep1Szo7RyTfGkqbYr3IgwnM0vW8c «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

32 – Theo người?HTDlkdOnp3iJs49a7g6VXKYBWmhUEb «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

33 – Thật giả?5wxXAzLimcfQbo89GUy17vtRVK32MY «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

34 – Đều là những nhân vật làm người khác đau đầu?aTqGbY1EgHVKDxiosyzW9RwFAUC4O6 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

35 – Một vòng rồi lại một vòng?SNQX5mTMIOtJvk9Bzw3KCcWp2h0LZg «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

36 – Không từ mà biệt?YeLsT2rOFQKWcBxwHImN8v4ADRgbMU «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

37 – Đêm khuya lẻn vào cung cấm?EAKgHNjYZ9BlFh7wUfk0XqmvRtGTbD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

38 – Không được cử động?oGYJxKtDNpiVyzA21jPWC37cmHZhda «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

39 – Đến chết mới thôi?tOpx6KjnF0XGPiVQqW7o3LYANswbuE «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

40 – Bàn chuyện hợp tác hay là nói chuyện yêu đương??p6lgZTuB9Yw0hGqR542S1WmMjNtdoi «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

41 – Ai phá hư chuyện tốt của ai?ZOlDtozWAjSEkC06bYpX1VcqsiHg4T «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

42 – Bị nhốt ở Thiên Thần cung?ArQEIgqFcCHnaW8XmkJK2xdTSGBhvD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

43 – Bi thương hầu hạ?Fy3nwoOQc4za6RjKldqeXTCSkY0N5u «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

44 – Sự thật hay chỉ là ảo giác??WIqTsLNrxSAeGFDO67dhubVR1MUz82 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

45 – Ta cũng thích chủ tử?awR9vM2esOQnxmqzSFbU8i1co64yrN «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

46 – Phong hoa tuyệt đại không tự biết!?ZwH7iBotVCF6TP5SGlAavfqjKpIXrM «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

47 – Kích động bước tới?Y9wWxKnq0zH4sS5Pmfvc8p1LaeCOJj «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

48 – Biếng nhác khép mi như ngủ mà lại như không ngủ?S9nsF8Htphj1oI7BUcgwdTxMDZzOfl «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

 49 – Muốn bị đùa bỡn đến hỏng luôn không??X4yh6TZ59NQf0MAoURdGwqrlmF1abD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

 50 – Một ngày làm bách tính bình thường ?Z7ltawBTEd5HsiPOxegj0fKmuWoNrQ «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

51 – Muốn giữ chân nam nhân,qtrước tiên phải giữ được dạ dày?GSbxKA5o98PYVHhC41vJzjluriepOD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

52 – Đây mới là chân tướng?4SHlqoLQdhVmg1N36jtGyX58TaUZu9 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

53 – Là ai bồi thường ai?DJNEzBAfl6p0sawSbcQ4kLTX3xhoRH «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

54 – Tuyệt đối không thể!?dvnhFV24D65Hjrmfzli8AuGMTY0QxI «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

55 – Một ngày dạo chơi ở trà lâu?lMtIwgHJsZePDxpjdTOKz1UVfuciX0 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

56 – Thiên Thần cung bị tiêu diệt?CYdfv3JUIDm5Lo1q8bOiVXHFgthQTE «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

57 – Mất hết nội lực?h4RxyPpdl8zHUMFrLbt7gJCeOjNs6i «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

58 – Ai yêu ai??JPER1Z2xMukepfjwbhsgW4t5vXmHGN «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

59 – Thanh tỉnh một lát?Pt29cOosGFuyaU04h1NqAXdVKbRxwp «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

60 – Bị bắt?LN0U7VkMvtc5RmJubQzniHTG8roeFD «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

61 – Tục mệnh cổ?tMWIa5vJN7l1A0rEjCLwsKVxZS6eUR «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

62 – Hai người lên đường?kB6VFo3YXybwp2WzaPmi8jxufc4EgZ «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

63 – Ngủ không được thì phải làm sao??FVrik7DKTnsHS0NUz5MfhOg3tG9WCu «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

64 – Ngươi muốn thú thê hay là xuất giá??LXbyqai7k9nEWuvtcBTSIrPJAs80oh «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

65 – Mục đích sau cùng?tmPzsXY23gq80eFpE1DalLJhOwK9n7 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

66 – Ta muốn biến thành ngươi?GcfrmlMypKTL3WnjH1hCPtXB8JYRbu «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

67 – Nghi thức dời hồn?P5tzS0OG47lZ16gJdKqUeabhYFTNor «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

68 – Tìm được sinh cơ trong tử lộ?K0Ak46wqs7ThV9fz2tvHENUcauDJyQ «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

69 – Cứu ai trước??3C6RoEb1p5xFgOILtvuUTkm7ds4iHc «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

70 – Đột phá tầng thứ tám?Ezf5c3xhAV6OKIX1FNSUYjkQsB2y9R «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

71 – Đẩy vào tử lộ để rồi hồi sinh?PG7m43oLEzHBlwrWXTKp0cOZdMxsUA «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

72 – Lên đường tìm đại phu?FxoQCWvUMc3RuNqSma1fr7TnJ0D6es «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

73 – Lại gặp Sơ Nhất?t6r7MKNXZOE8gUBGPbj2STpd1xovuk «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

74 – Gặp gỡ bất ngờ hay chính là duyên số??KMny5ZxfJawuYcq01oTsh8lIWUDv3F «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

75 – Vẫn chưa tỉnh lại?YgfjexdS3qi1IsKGCPwFZa6TJmLNDy «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

76 – Tỉnh lại một cách khác thường?qLuZCAchmPibMVl6U0texnF27djsDY «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

77 – Một bữa cơm xấu hổ?StlrVAcOUZ2YnPpdFbILME6go30iwj «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

78 – Đến từ một nơi?otSVEzmgMCjfisuhPFApR0LeWKq3Q9 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

79 – Chuyển nguy thành an?ykvj47lzUTC0IahXBOtYAQVnGr6Nud «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

80 – Là ai đang khóc sao?ad4WrBZMUvgDESqNjuRneLFmtXA7z1 «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

81 – Sau khi lắng đọng bụi trần?xwHy5DCshvBRfFEK94YrgIJL3O0mTX «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

82 – Bước chân vào con đường hành tẩu giang hồ?iGT2FKSPf1RXeEUYysqnIgQjHrLkbO «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

— TOÀN VĂN HOÀN —?AK3fBYcMV7bhCuztpZQxk8joXSyOEn «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»

?yFLImD4RwxrEfjcN8YtM9a6zS1pAPl «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»
?ZMSbgNnvHl2L9faPrxDym6kWcKt1BI «» @ phongkieudabac.com of ?????x@ «»
  • he he. Truyện này ém lâu rùi. Giờ ta mới có hứng làm. hihi
   Còn Đông Phương mĩ nhưn của ta thì tới chương 20 rùi. Nhưng ta đang đợi beta nên chưa đăng á. hihi

 1. Ai da, ta vẫn ngày đêm chờ chương mới của bộ này, cơ mà nàng ơi, bộ này nàng làm theo hứng hay là có lịch post cố định không? Ta là ta mong ít nhất một tuần một chương na *cười khả ái* :)

  • Ta không có lịch post cố định a. Cứ edit đến đâu đăng lên đến đó a. 1 tuần có thể có 1 hoặc hai chương, tùy theo hứng của ta a. hihi. Nhưng ta đang bấn bộ này nên sẽ cố gắng làm đến mức nhanh nhất nhé. hihi

  • Nha nha, he he, mong nàng sẽ giữ vững phong độ, ta thích bộ này lắm, ta thích cường ngốc thụ vậy nè, thích sủng sủng ngọt ngọt vậy nè <3

 2. Nàng, ta mới đọc xong chương 4, ta muốn comt trong chương nhưng không comt được nên đành phải ra đây. Nàng ơi, có chắc bộ này ấm áp không a, thể loại là vậy nhưng đọc chương 4 ta nghi ngược công quá a, anh thụ không phải cũng là phản bội đó chứ!? giả vờ đi theo anh công sao? Hức, tình cảm diễn biến hơi nhanh nhưng anh công là thật lòng a, ta hảo sợ a :((((

  • Ôi, yên tâm, Việt Tùy là trung khuyển công mà. Ngược công thế nào được, sủng Việt Thương còn không hết nữa là. he he. Ta cũng thấy hơi nhanh, nhưng ta vừa đọc qua thấy không có ngược mới nhảy vào a. Hihi. Yên tâm đi tình yêu <3 Việt Tùy chỉ cảm thấy nghi ngờ Việt Thương sao lại thay đổi thành một con người khác nên mới thế thui a. hihi

  • ủa?????? Việt Tùy không phải là thụ sao???? ta đọc giới thiệu anh hộ vệ mới là thụ mà, anh giáo chủ là công mà!!!!!!!!! sao giờ anh hộ vệ lại thành công rồi???? Nàng không nhầm chứ!?

  • ÔI, xin lỗi cả nhà nha. Sword bị nhầm. Việt Tùy là trung khuyển thụ a. Thanh chauuke đã nhắc nhở ha. hihih

  • Ta dạo này bận tổng kết sổ sách cuối năm á. ^^ Nhưng từ hn ta được nghỉ hè lên sẽ tiếp tục thể tử. Nhớ chuyện lắm a mà ko mò được vào cái máy tính vì đi làm về mệt quá a. Sang 1/6 ta tặng quà cho các bạn nhỏ một chương xịt máu luôn. he he

 3. Ta chờ lâu lắm rồi ấy, ta biết nàng bận nhưng mà ta chờ cả mấy tuần liền, lúc còn hy vọng một tuần một chương, nay hết hy vọng rồi huhuhuhu

  • Tình yêu thông cảm nhé. Nhà ta dạo này hỏng mạng, cứ chập chờn suốt, xong lại hỏng modem. Ta cũng chênh vênh trong cuộc sống. Nói thật là ta ko có hứng làm cái gì lun à. Đăng lại mấy chương Quân dĩ đã om từ lâu lắm thui ý. Thông cảm ta nhé. Tối nay thì ta đăngc hương mới nhé

 4. Cảm ơn nàng :)
  Ta không biết nàng gặp tùm lum thứ như vậy, cứ ngồi một bên mà hối, thật áy náy quá :(
  Nàng cứ bình tâm lại, mọi chuyện cứ từ từ mà làm, ta sẽ không hối nàng nữa ^^ Cuộc sống nhiều khi thấy khó khăn vậy đấy, nhưng thử nhìn vào khía cạnh khác, nàng sẽ tìm được hướng đi, ta không phải đang nói lý thuyết đâu. Như ta, nhiều khi bí tới bí lui chẳng biết phải làm sao nữa, thế là bỏ hết, tự xả hơi một ngày, ngồi ngẫm lại mọi thứ, đến khi quay lại công việc, thấy cũng thường thôi nàng ạ. Nàng cố lên nhé!

 5. Nhà kiểu mới khá đẹp, nhưng mà làm sao ta biết được có chương mới các Ad ơi? Vì mỗi lần có chương các nàng chưa cập nhật mục lục ngay mà :(

  • Chương mới sẽ hiện lên ngay phần đầu trang chủ (ở slide bên trên, hoặc trong chuyên mục tương ứng ví dụ như chương mới truyện này sẽ hiện ngay phần Đam Mỹ đâu trang chủ đóa)

 6. Ta vẫn thích nhà cũ hơn nàng ơi :(
  Thứ nhất, nhà mới bị quảng cáo gây rối, che mất nội dung
  Thứ hai, phần đầu trang chủ load cực lâu, như ta chờ mấy ngày mà chưa thấy nó hiện lên gì hết
  Thứ ba, ta cứ có cảm giác rất khó theo dõi tiến độ ><

  • – 1: vì mấy đoạn quảng cáo đó nên bọn ta bắt buộc phải thay đổi giao diện.
   – 2: nếu mn thấy load chậm, bọn ta sẽ đổi theme khác.
   – 3: muốn biết chap mới đã có chưa, nàng có 2 cách:
   + Cách 1: xem ở ô Đam mỹ trog phần nội dug chính.
   + Cách 2: xem ở mục lục.
   Lúc trước ta để slide mục lục và làm drop menu (thanh xổ xuống đó), nàng rất dễ tìm. Mà mấy hnay ta bận nên cũng chưa sửa dc code. Ta sẽ làm cái đó nhah hết mức có thể hjhj
   Tks nàng đã góp ý nhé. Còn chỗ nào ko ổn thì nàng nói cho ta biết nhé ^^~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>