[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Chẩm độ đa tình (Hoàn)

?I6nqs9D7oF4fOiejmC8tPRApuhzJ02 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Chẩm độ đa tình?miTqHnGZU2B36Ic7lEDJzhSuagKV5A «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Tác giả: Unknow?Iy4YAdQJ2sDZvRiqoX5g07PW3Tclpt «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Thể loại: đam mỹ?aYZfg7KEvBpnq5FUxzhSIRX1TQA3m2 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Mô tả: Hiện đại,Ingược,Ithế thân,Isinh tử,IHE.?dOys2RQ8FohfKMtxvGLBgNXJ6V5Zi4 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Edit: Sword?kyDOpzL8MqtvJmQU1GAeCc9ibIBon2 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Beta: Lam Yên?cwo9ASljQqhgBekYJ0mr4WiGn1L62u «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Chỉnh sửa bản word: Hoàng Yến?DsYJFZdu6yOXPWLVQAzGnwIEalkSox «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

—Văn án—?K5HY0PLWM9fFlkQC82j1bIeqdpy6RS «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Tôi biết anh không yêu tôi,Icũng biết tôi chỉ là thế thân cho em trai song sinh của mình,Ithế nhưng tôi vẫn quyết định sinh đứa nhỏ.?VqHnomIWP0fRhbzMxrKk9D7GJij4sZ «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Anh ôn nhu với tôi,Idịu dàng chăm sóc tôi có phải chỉ bởi vì đứa nhỏ,Ivì tôi giống ái nhân của anh??4wj7eltfQ0OYsX5N1gmMLHdZibpRxU «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

Tôi yêu anh,Inhưng vì chút kiêu ngạo cuối cùng,Itôi quyết định giao con trai của mình cho anh và ra đi.?NVUPCzfvXOowTBRbt54LGqu8gkiyHI «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

—Mục lục—?HX6q1Sp7RCWutIQ9Lcm34JVMsZg05x «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

1-2-3?EWyvCswzq9boUOA3HVntiLKmRGD7h6 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

4-5-6?JypVlP2nh1gIwaOXj3fNYxmbkdKSEo «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

7-8-9?YoZaRgPGt1QAOIC3KnuDLqS4HpiXl0 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

10-11-12?fQSbC5Ta2dnyNFKitJD4L3OPhBerYs «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

13-14-15?gaFRZdGQm6zHXDIML8V3EJKsCUbuc0 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

16-17-18?lab1iw5zZVLxXjsEr0M8S9UGCORnqe «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

19-20-21?8uy4p0idQ7tnRkTX2grH5eNPMBGmsE «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

22-23-24-25?wmrbHCQveiRgX7SD69V1AuLU5WpJty «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

26-27-28?jctWRCxbN5n4Shzdpfoui6w1ZEODqM «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

29-30-31?WmI1iSKX9oM0gCckl7FvAdEQ8tu2yH «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

—o0oHoàn o0o—?QARu7ezTGcFYdWhwDK2MNxHP9CmvSj «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»

?OYprE3vmK7Rf0ylnSg1bMDXFLwka62 «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»
?QPlNBLrimn8z147EcTIVfs6DUhG5pR «» @ phongkieudabac.com of ?????K@ «»
  1. nàng ơi ta muốn cop về coi nhưng hok sao cop được, nàng có word không cho ta xin với nha nàng*cúi đầu*, mail ta:mandarava.hoangtuyen.162@gmail.com

    • Ta mắc bệnh sợ edit dài nàng ạ. Nên bộ nào ta cũng cho lên bog, lưu nháp vào blog nhìn cho nó ngắn rồi mới edit. >.<. Thế nên ta không có word. Nàng thông cảm nhé. hhihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>