[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Chẩm độ đa tình (Hoàn)

?vkChcEVqSg01GQeUJLay7OHYsxd8Dp «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Chẩm độ đa tình?QqhPLtguyHGN3UWo96fA4kcdZRzTxn «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Tác giả: Unknow?FDgdWmQS9ralLKqApZ4zonxGkB5OV8 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Thể loại: đam mỹ?WPKbgM7vLVlzQiH2FsZft6BnwSD418 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Mô tả: Hiện đại,Vngược,Vthế thân,Vsinh tử,VHE.?lZwvOxJW6X4o5t7qIN3nLuGpFrVfks «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Edit: Sword?wi8S9Vue5GIp2jUAgkmFLszhMr4lKN «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Beta: Lam Yên?NoebGcqF5ItLkB3EfTwJjnhKy8Mai6 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Chỉnh sửa bản word: Hoàng Yến?en6KX3xAHURabtuh9pDdC2FPs0rk1E «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

—Văn án—?zZasfXQMLiRw159rYO7BqNKeIT4HbU «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Tôi biết anh không yêu tôi,Vcũng biết tôi chỉ là thế thân cho em trai song sinh của mình,Vthế nhưng tôi vẫn quyết định sinh đứa nhỏ.?wjY5o81Bbl9e3JPxZSFnKGMkCsy0dv «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Anh ôn nhu với tôi,Vdịu dàng chăm sóc tôi có phải chỉ bởi vì đứa nhỏ,Vvì tôi giống ái nhân của anh??0t6GSNnuPVZFLkmp3M2yWwAlE4HRJY «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

Tôi yêu anh,Vnhưng vì chút kiêu ngạo cuối cùng,Vtôi quyết định giao con trai của mình cho anh và ra đi.?Um9TeGrQfHMoK6Ringp8kw7S0LsYyZ «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

—Mục lục—?ZKnR7QMrCGkFSoeYJgUz8mq6WAjNf4 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

1-2-3?4w0GOQR9gTCDq5acbzMiNJWsZEAofH «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

4-5-6?XGROLHboUDJlnPcST6KemqfBu9t5kQ «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

7-8-9?xL4VBJnkfs7vEtDY9Mj1pzr8WhK0GU «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

10-11-12?MvRlCXwTdqn58G9oHPVjLixZNWyczJ «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

13-14-15?vWRdtP9eOS0GMjwuIXB3b6glN8ETsp «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

16-17-18?F5D8Lhl3vOqXcInY1tQgURjfabVip4 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

19-20-21?EFyJrz0GTasfe4xNv5XUib6RwC2O9W «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

22-23-24-25?DE5rgoJMd78fnzq3YOGeH12NSbhVKv «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

26-27-28?YoFN9rQaWT6c3PR1ftqnHIDb0AymBs «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

29-30-31?arMfcOeFnz5K8LEildvBUNH2xobITm «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

—o0oHoàn o0o—?xsDeQGV4PUnobwqW7H3BFRkOL6a0jN «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»

?nrWpeRSou8HKzdF1gsXDa5L6mqyIBw «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»
?YLMu6XlGODQondq4NRBjIhPem8sT09 «» @ phongkieudabac.com of ?????l@ «»
  1. nàng ơi ta muốn cop về coi nhưng hok sao cop được, nàng có word không cho ta xin với nha nàng*cúi đầu*, mail ta:mandarava.hoangtuyen.162@gmail.com

    • Ta mắc bệnh sợ edit dài nàng ạ. Nên bộ nào ta cũng cho lên bog, lưu nháp vào blog nhìn cho nó ngắn rồi mới edit. >.<. Thế nên ta không có word. Nàng thông cảm nhé. hhihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>