[Danmei Hiện đại] – [Mục lục] – Chẩm độ đa tình (Hoàn)

?mOxwWejS7LKnrBJH6N1A2Caosi0tRI «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Chẩm độ đa tình?Fd7L3oseO4wyMK8hANtbqavR2l1rHG «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Tác giả: Unknow?PWEIm0HivaT51x2pnuMc38VfzNsFGh «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Thể loại: đam mỹ?ULtpukWRNQOrPFXbqcdZwD7o6hTji0 «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Mô tả: Hiện đại,wngược,wthế thân,wsinh tử,wHE.?Pxc7Ayw4fs0NivzMDuaTJHU3qXk9IS «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Edit: Sword?35SN21tHzYeUwX4mhMR0gAIbEiG78O «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Beta: Lam Yên?GUBcp06mHAa9hqCzJSXnVvrtDLew2Y «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Chỉnh sửa bản word: Hoàng Yến?YzswS3eplRibt6DM9Bc4OqygkHh1IA «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

—Văn án—?B0uAMwYLbtS69CUmRF2xZcgP5h7EDf «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Tôi biết anh không yêu tôi,wcũng biết tôi chỉ là thế thân cho em trai song sinh của mình,wthế nhưng tôi vẫn quyết định sinh đứa nhỏ.?QNAedi3kcK8oRhUwtOm4bPLnpfqglX «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Anh ôn nhu với tôi,wdịu dàng chăm sóc tôi có phải chỉ bởi vì đứa nhỏ,wvì tôi giống ái nhân của anh??6buQT5myRgJOzP7rpVNiKl19sXBatd «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

Tôi yêu anh,wnhưng vì chút kiêu ngạo cuối cùng,wtôi quyết định giao con trai của mình cho anh và ra đi.?TyC62lBG7HgqaYmvi9DowPK41c8eFt «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

—Mục lục—?R1amqTS8uYbJDc0rvUj7BN9g5eLFXC «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

1-2-3?SoFMvABXszQ5w8lp2hJN7VC3Ht6Idg «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

4-5-6?SOFA5c6NDYa3QlTdKP2IzMinhu0ZGj «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

7-8-9?9ClQJmjA8HiFUwVLW5TEztSvuYbX06 «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

10-11-12?0ToMkBLh7YVnvASjidGrgc6me4tEPa «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

13-14-15?RouzgYG1nyiA4beSDtVskLZMdB5HX6 «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

16-17-18?S3hltTpJNk0if2bZwoFC94sVyvOPKY «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

19-20-21?YJe4rmuHqSwatTgpMQ05y3NfjkORbD «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

22-23-24-25?YBVNbs0uSOkZjmyaDnIJltWdoHg2ie «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

26-27-28?PMECgmFN4AK5SqhcZTjaXL8s2nudYI «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

29-30-31?c10y9ersUS8jHvbIE4wnGPOL7XCNiZ «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

—o0oHoàn o0o—?CiMQEX1BsmGOvygew6WZUAbH9NjSYf «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»

?8RbkdsyhoUDBAtxjgzP7CuYQWSiK1f «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»
?9NJXmxbfTc01hCGoSURPWVQ4MEplZq «» @ phongkieudabac.com of ?????N@ «»
  1. nàng ơi ta muốn cop về coi nhưng hok sao cop được, nàng có word không cho ta xin với nha nàng*cúi đầu*, mail ta:mandarava.hoangtuyen.162@gmail.com

    • Ta mắc bệnh sợ edit dài nàng ạ. Nên bộ nào ta cũng cho lên bog, lưu nháp vào blog nhìn cho nó ngắn rồi mới edit. >.<. Thế nên ta không có word. Nàng thông cảm nhé. hhihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>